کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان رشت وحومه

پایان ثبت نام وام قرض الحسنه خرداد97

رعایت نکات ذیل الزامی است

1-حداکثر مهلت ثبت نام تا تاریخ 31خرداد97 بوده است.

2-ثبت نام شده های قبلی ، (سال های قبل) ، به هیچ وجه مجدد ثبت نام ننمایند. اسامی آنها در سیستم محفوظ بوده و در قرعه کشی شرکت داده می شوند.پس جداً از ثبت نام تکراری خودداری گردد.

3-کسانی که قبلا وام گرفته اند ، به هیچ وجه ثبت نام ننمایند.با پردازش حذف خواهند شد و در قرعه شرکت داده نمی شوند.

4-فقط یک بار در سایت ثبت نام کنید. از ثبت نام مجدد و اسامی تکراری ، خودداری گردد .

5-وام قرض الحسنه از بودجه بانک رفاه است ، فقط کسانی که از شعبات بانک رفاه شهرستان رشت و حومه رشت ، حقوق دریافت مینمایند، می توانند ثبت نام کنند،(این وام شامل حقوق بگیران سایر بانک ها، غیر از بانک رفاه ، نمی باشد) 

6-سهمیه وام، فقط بابت بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان رشت و حومه می باشد، سایر شهرستانها در قرعه شرکت داده نمیشوند و بنابراین از ثبت نام خودداری نمایند.

7-اسامی پس از قرعه کشی، در همین سایت اعلام میگردد.منتظر باشید

8-پس از ثبت نام، نیازی به مراجعه حضوری به کانون، نـمــی باشد.

نوشته شده در تاریخ 1397/3/21


نظرات
برای ارسال نظر وارد شوید.

رشت - فلکه نیروی دریایی - کمربندی شهید مدرس - جنب مسجد فاطمه الزهرا(س) - کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شهرستان رشت

  تلفن 01333335072 - 01333339128 - 01333334885 - 01333332751

  فکس 01333339129