کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان رشت وحومه

وام قرض الحسنه
در حال حاضر امکان ثبت نام وام قرض الحسنه وجود ندارد.

رشت - فلکه نیروی دریایی - کمربندی شهید مدرس - جنب مسجد فاطمه الزهرا(س) - کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شهرستان رشت

  تلفن 01333335072 - 01333339128 - 01333334885 - 01333332751

  فکس 01333339129