کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان رشت وحومه

کارت عضویت جدید کانون

جهت اخذ (کارت عضویت کانون) و نیز (اخذ و تمدید کارت بیمه تکمیلی) به کانون رشت مراجعه نمائید .

 

نوشته شده در تاریخ 1399/4/30


نظرات
برای ارسال نظر وارد شوید.

رشت - فلکه نیروی دریایی - کمربندی شهید مدرس - جنب مسجد فاطمه الزهرا(س) - کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شهرستان رشت

  تلفن 01333335072 - 01333339128 - 01333334885 - 01333332751

  فکس 01333339129