کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان رشت وحومه

عضویت
 
 
 
 
 
 
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

رشت - فلکه نیروی دریایی - کمربندی شهید مدرس - جنب مسجد فاطمه الزهرا(س) - کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شهرستان رشت

  تلفن 01333335072 - 01333339128 - 01333334885 - 01333332751

  فکس 01333339129